Winnaar Klaas Dijkstra Academieprijs Co-winner Lang Leven Kunst Prijs

Exposities/Biografie

Exposities

2019

CLASHXXL

Groningen

Art & Music Festival met het project ‘Theaterstuk voor Tractoren – Over Orde & Chaos’

2018

Galerie K38 Roden

Expositie : participatief onderzoek gedurende 4 weken voor Project ‘Zijn het toch de geraniums geworden’

2018

 

Opstarten Project “Zijn het toch de geraniums geworden’

2017 -2018

Kunstacademie Minerva

Presentaties en gastles

2017

K38 Roden

Expositie resultaten onderzoek naar “Orde & Chaos’ – video en virtual reality ervaring

2017

Frederiksoord

Life uitvoering onderzoek met 25 tractoren en bestuurders naar ‘Orde & Chaos’

2017

 

Opzetten onderzoek naar ‘Orde & Chaos’ met tractoren.

2017

Texel

Gastcurator voor Kunstclub Zout 

2017

Groningen Noorderzon

Expo tijdens Noorderzon Festival met
‘Everdina, Nellie & de Caravan’

2017

Nieuw-Amsterdam
Veenoord
Zandpol

Artist in Residency met het Community Art Project ‘Everdina, Nellie & de Caravan” – publicatie boek als onderdeel van het project

Periode februarie t/m mei 2017

2016

IKEA In dialoog met KEA Groningen met kunstproject ‘Ik ben Esmé en woon bij IKEA’ met daaraan verbonden eindexamen expositie in de SUIKERFABRIEK Groningen

2016

Galerie Sign Groningen Zeepkist collectief ‘Books & Zines’ Event
2016 RKZ Groningen ‘Hope You Get Well Soon’
2015 Haarlem ‘Does it Count If You Remain Unnoticed’
2015 Groningen ‘The Holy Mountain’ groepsexpositie
2015 Duitsland Worpswede ‘Zeepkist Collectief’
2014 Drawing Centre Diepenheim ‘After Alexandria’ groepsexpositie
2014 Groningen Groepsexpositie

Biografie

Hanze Hogeschool Kunstacademie Minerva
HKU Basisopleiding Fine Art-Vormgeving
Vrije Universiteit o.a. Propedeuse Engels

De mens kan alleen vrij zijn als hij het antwoord op de ultieme vragen niet kent. Ik moet willen omdat ik niet weet.” 
Filosoof K.T. Jaspers, uit ‘Willen’ van Hannah Arendt

Chaos, woede, het volmaakte onvolmaakte. Dat deel dat zich tussen perfectie en vernietiging in bevindt is mijn studie terrein. Ik vind het waanzinnig om deze onvolmaakte kant van het bestaan te onderzoeken. 
Essentieel element van al mijn projecten is een deel uitgaan maken van elkaars wereld. Een relatie aangaan, ik wil de dynamiek leren kennen v de plek waar ik mij begeef.
Pas wanneer ik deze begrijp kan er gewerkt gaan worden aan het tastbare, tactiele, zichtbare deel van het werk. Dit is ook de reden dat ik op zoek ga naar intrigerende tussenruimtes binnen onze maatschappij, de tussenruimtes binnen de samenleving. Kleinere werelden binnen de maatschappij die een kloof of onderbreking vormen in iets wat over het algemeen continu is, gevormd door muren, werknemers, bedrijfsimago, historie, overtuiging. Ik dompel mij vervolgens onder in deze omgeving, de samenwerking is intens, ik zoek een deel uitmaken van elkaars wereld. 

Het afscheid nemen doet daarna dan ook pijn.

In mijn werk zit een element van ontregeling, Ik introduceer een vraag die ik gezamenlijk wil onderzoeken in deze tussenruimte, laat deze groeien, evolueren, momentum krijgen versterkt door dialoog. Tot het als een machine wordt, een eigen levend concept dat het laat evolueren en zijn en observeren wat er gebeurt.

Mijn doel is niet om dingen te verbeteren, goed te doen, te onderwijzen, ik faciliteer en zoek gezamenlijk met anderen naar antwoorden. De beweging, dynamiek het momentum dat opkomt groeit, totdat het zonder mij in leven blijft. Al moet ik zeggen dat in mij een kleine wereldverbeteraar, weldoener zit, ik probeer deze een beetje kort te houden. Participatory Art moet meer zijn dan leuke gezellige gesprekken houden. Kunst, onderzoek en sociale context moet samen vallen.